Publisert 02.07.2018 , sist oppdatert 04.07.2018

Ny avtale om EØS-midler til Kroatia – NVE programpartner for klima og energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Zagreb 3. juli, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 17 millioner euro til et program for klima og energi.

Norges ambassadør i Kroatia, Astrid Versto, signerer samarbeidsavtale mellom Norge og Kroatia.

Som eneste programpartner fra giverlandene i programmet for klima og energi, får NVE en sentral rolle i gjennomføringen. I tillegg til EØS midlene på 17 mill. euro, går kroatiske myndigheter inn med 3 mill. euro, slik at totalbudsjettet er på 20 mill. euro. I MoU nevnes at spesiell oppmerksomhet skal gis til virkemidler for energieffektivitet og fornybar energi, herunder vannkraft og geotermisk energi. Det legges videre vekt på prosjekter knyttet til klimatilpasning og reduserte utslipp av klimagasser.

Å være programpartner er en rådgivende funksjon. NVE vil bidra aktivt ved utarbeidelse av det faglige innhold i programmet, og i den videre oppfølging gjennom implementeringsfasen. En viktig oppgave for NVE er også å bidra til partnerskap mellom kroatiske søkere og norske partnere, og å skape møteplasser for å få til samarbeid mellom landene innenfor området klima og energi.

EØS-midlene skal i første rekke komme mottakerlandene til gode, men programmene gjennomføres i tett samarbeid med norske partnere. Dette er derfor en meget god mulighet både for norske bedrifter som ønsker å gjøre seg kjent med nye markeder, samt nye muligheter for bedrifter som allerede har erfaring fra Kroatia.

NVE vil, etter hvert når programutviklingsfasen er gjennomført, offentliggjøre prosjektutlysninger på nve.no. Søkere til prosjekter må komme fra mottakerlandet Kroatia, men det vil oppfordres til å få med seg norske partnere. Prosjektutlysninger antas å komme høsten 2019, men kan skje tidligere og senere avhengig av framdriften med utvikling av programinnholdet. Konferanser og andre tiltak for å bringe kroatiske og norske miljøer sammen, samt informasjon om hvordan søke bilaterale midler til dekning av utgifter vil bli offentliggjort på nve.no.

Om EØS-midlene

Gjennom EØS-avtalen er Norge en del av det indre marked i Europa. Avtalen inkluderer en felles målsetting om å redusere sosiale og økonomiske ulikheter i Europa og styrke samarbeidet mellom landene. EØS-midlene er Norges bidrag til dette. EØS-midlene utgjør 2,8 milliarder euro for perioden 2014-2021 og er fordelt på 15 mottakerland. Norge finansierer om lag 98 prosent, mens Island og Liechtenstein står for resten av bidraget.

Les mer på regjeringen sine hjemmeside

Kontaktperson

Morten Johnsen, seksjonssjef
mobil: 481 44 883