Nyhetsarkiv

Viser 2352 nyheter fra arkivet

Breane i Noreg vert tynnare og brefrontane fortset å smelte tilbake

NVE sine bremålingar i 2023 viser at 33 av 36 målte brefrontar har smelta tilbake, og at alle 10 breane med massebalansemålingar hadde masseunderskot.
Publisert 30.11.2023
Nyheter, Hydrologi

Jordskredvarslingen har 10 års jubileum!

Det har gått 10 år siden jordskredvarslingen ble etablert i Norge, og det er en milepæl som fortjener oppmerksomhet. Jordskredvarslingen har spilt en viktig rolle i å øke bevissthet og kunnskap om...
Publisert 27.10.2023
Nyheter, Hydrologi

Invitasjon til seminar om lokal flomvarsling – muligheter og begrensinger

Vi inviterer aktører som enten ønsker lokal konsekvensbasert flomvarsling, eller som selv utvikler metoder og systemer for varsling av flom til et seminar 22. september. Målet er å utveksle kunnska...
Publisert 07.06.2023
Nyheter, Hydrologi

Ny veileder for innsamling av måledata til overvannsformål er publisert

For å støtte kommunene med å forebygge skader fra overvann har NVE nå publisert en ny veileder. Den gir råd om innsamling av måledata til overvannsformål.   
Publisert 30.03.2023
Nyheter, Hydrologi

Den andre internasjonale konferansen om berekraftig vasskraft

Kva berekraftutfordringar står vasskraftsektoren ovanfor i dag, og korleis kan vasskraftproduksjon og -forvaltning gjerast meir miljøvenleg? Dette er hovudtema for den andre internasjonale konferan...
Publisert 17.03.2023
Nyheter, Hydrologi