Nyhetsarkiv

Viser 2326 nyheter fra arkivet

NVE tilrår konsesjon til å overføre Våtekleivbekkane

Statkraft Energi har søkt om konsesjon til å overføre Våtekleivbekkane i Ulvik herad til Lang-Sima kraftverk i Eidfjord kommune, Hordaland. NVE rår Olje- og energidepartementet til å gi konsesjon.
Publisert 22.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Tredje Kontrollstasjon for elsertifikatordningen

Publisert 21.12.2017
Nyheter, Energi

Konsesjonskraftprisen for 2018

Konsesjonskraftprisen for 2018 er fastsatt til 11,20 øre per kilowattime (kWh). Dette er en liten nedgang fra prisen for 2017, som er 11,48 øre/kWh. Prisen gjelder for hele leveringsåret 2018
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Norge og Polen styrker nærings- og klimasamarbeidet – NVE programpartner for klima og energi

Samarbeidsavtalen ble underskrevet i Warszawa 20. desember, og innebærer at det gjennom EØS-midlene er satt av 140 millioner euro til et program for klima og energi.
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Klima

Kraftsituasjonen veke 50 2017

Kjølegare vêr og mindre vindkraft gav auka prisar.
Publisert 20.12.2017
Rapporter, Kraftsituasjonen

Avslag til Hoffmannselva kraftverk

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Hoffmannselva kraftverk i Hamarøy kommune i Nordland.
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Løyve til Øvre Kvemma kraftverk

NVE gjev Lærdal og Aurland Grønnkraft AS løyve til å byggje Øvre Kvemma kraftverk i Lærdal kommune i Sogn og Fjordane. Kraftverket vil produsere om lag 18 GWh i eit middels år. Dette svarar til str...
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Løyve til konsesjonsendringar for ny kraftleidning Magnhildskaret–Svelgen–Ålfoten i Sogn og Fjordane

NVE har gjeve SFE Nett konsesjon til å byggje den tidligare konsesjonsgjevne kraftleidningen 132 kV Ålfoten-Svelgen med stålmaster og duplex-liner. NVE gjev samstundes SFE Nett oreigningsløyve til...
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Avslag til Sandnes Småkraftverk

NVE avslår søknaden om løyve til å byggje Sandnes Småkraftverk i Osestadbekken med overføring av Storevatnet i Lindesnes kommune i Vest-Agder.
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Løyve til Valdra kraftverk i Etne kommune

NVE gjev løyve til å bygge Valdra kraftverk i Valdraelva i Etne kommune i Hordaland. I vedtaket har NVE lagt vekt på at ei utbygging av Valdra kraftverk vil vera eit bidrag til fornybar energiprodu...
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Norsk energiforsyning sterkt avhengig av IT-leverandørene

Sårbarhetsutfordringene innen IKT-sikkerhet i norsk energiforsyning er størst i de administrative systemene og er preget av at virksomhetene er sterkt avhengige av IT-leverandørene. Dette viser en...
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

NVE avslår søknad om løyve til å byggje Fessdalselva kraftverk

Clemens Kraft AS har søkt om løyve til å byggje Fessdalselva kraftverk i Rissa kommune i Sør-Trøndelag. NVE har kome fram til at dei negative verknadane ved prosjektet er så store at søknaden om å...
Publisert 20.12.2017
Nyheter, Konsesjon

NVE gjør flere endringer i leveringskvalitetsforskriften

Endringene vil styrke både sluttbrukernes og kraftprodusentenes rettigheter og forbedrer avbruddsrapporteringen til NVE.
Publisert 19.12.2017
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Tilrår slepp av minstevassføring i Hunnselva

NVE rår Olje- og energidepartementet å pålegge Vokks Kraft AS å sleppe minstevassføring frå inntaka til Breiskallen kraftverk og Åmot kraftverk i kommunane Gjøvik og Vestre Toten.
Publisert 19.12.2017
Nyheter, Konsesjon

Hundre FoU-prosjekter gir bedre strømnett

NVE har godkjent finansiering av 100 FoU-prosjekter som skal bidra til at nettselskapene driver og utvikler kraftnettet mer effektivt.
Publisert 19.12.2017
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi