Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh.

Nytt om elsertifikater

Se alle saker

Om elsertifikater

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og forskrift om elsertifikater.

Norge ble fra 1. januar 2012 del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Fram til 2020 skal Sverige og Norge øke kraftproduksjonen basert på fornybare energikilder med 28,4 TWh. Det tilsvarer strømforbruket til mer enn halvparten av alle norske husholdninger. Samarbeidet vil vare fram til utgangen av år 2035.

Elsertifikater er en støtteordning for fornybar strøm. Strømkundene finansierer ordningen over strømregningen gjennom at kraftleverandørene legger elsertifikatkostnaden inn i strømprisen. NVE forvalter elsertifikatordningen i Norge.

Basert på gjennomsnittlige markedspriser for elsertifikater i 2015, kan du forvente at elsertifikatene i 2016 vil utgjøre mellom 2,1-2,5 øre/kWh av strømprisen din (inkl. mva). I tillegg til kostnaden for elsertifikater vil en kraftleverandør ha administrative merkostnader. 

Har du spørsmål om strømregningen, ta kontakt med din kraftleverandør.