Elsertifikater - behandlede anlegg

Oversikt over godkjente vann- og vindkraftanlegg. Kvartalsrapporter for elsertifikatordningen kan også lastes ned her.

Eksporter hele listen


Antall: {{vm.filteredData.length}}
Ytelse: {{vm.totalMW}} MW
Produksjon: {{vm.totalGWH}} GWh
Status Type Omfang Kraftverksnavn Foretaksnavn Fylke Installert effekt [MW] Produksjon i overgangsordningen [GWh] Produksjon i målet [GWh] Godkjent dato
{{p.Status}} {{p.TypeAnlegg}} Hele produksjon Deler av produksjon {{p.KraftverksNavn}} {{p.KraftverkEierNavn}} {{p.Fylke}} {{p.MW | number : 2}}
{{p.ProduksjonGWhOvergangsordn | number : 2}}
{{p.ProduksjonGWhMaalet | number : 2}}
{{p.StatusDato | date : 'dd.MM.yyyy' }}