Publisert 03.06.2020 , sist oppdatert 16.02.2024

Kvartalsrapporter for elsertifikatordningen

Rapportene gir en kvartalsvis oversikt med blant annet anlegg som er godkjent i elsertifikatordningen, kraft- og elsertifikatpriser og beregningsrelevant elforbruk. Arbeidet med kvartalsrapportene gjennomføres i tett samarbeid mellom NVE og den svenske Energimyndigheten. 

Kvartalsvise rapporter for elsertifikatordningen

2023 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2022 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2021 1. kvartal  2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2020 1. kvartal  2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2019 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2018 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2017 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal  4. kvartal
2016 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2015 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2014 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal
2013   2. kvartal   4. kvartal

NVE og Energimyndigheten planlegger å publisere kvartalsrapporter for 2024 på følgende datoer:

4. kvartal 2023: 16. februar 2024

1. kvartal 2024: 24. mai 2024

2. kvartal 2024: 23. august 2024

3. kvartal 2024: 22. november 2024

 

Kontaktinformasjon

Jørgen Kristoffer Tuset, jktu@nve.no