Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 03.06.2020 , sist oppdatert 13.06.2022

Teknisk justering

Hvert år vurderer NVE om det er nødvendig å foreta en teknisk justering av de årlige elsertifikatkvotene som er fastsatt i elsertifikatforskriften. Elsertifikatkvotene justeres dersom Olje- og energidepartementet (OED) vedtar endringer i forskriften om elsertifikater. 

Endring av årlige elsertifikatkvoter

 År   NVEs anbefaling  OED / NVE  

2022

Forslag til justering 2022 / Bakgrunnsnotat

 

2021

Forslag til justering 2021 / Bakgrunnsnotat

 

2020

Forslag til justering 2020 / Bakgrunnsnotat 

Høringsnotat
2019

Forslag til justering 2019 / Bakgrunnsnotat

Høringsbrev / Høringsnotat
2018

Forslag til justering 2018

Høringsbrev / Høringsnotat


Beregningsverktøy for den tekniske justeringen

Basert på egne antagelser om elsertifikatmarkedet kan du enkelt estimere den neste tekniske justeringen med følgende beregningsverktøy:

Forenklet beregning av den tekniske justeringen


Grunnlag for teknisk justering av kvotekurven

NVE sin årlige vurdering baserer seg på kjente, historiske størrelser om antall elsertifikater som har blitt annullert og faktisk produksjon fra kraftverk i overgangsordningen. Den tekniske justeringen beregnes ved å ta differansen mellom den totale finansieringsforpliktelsen og antall elsertifikater som ble annullert for fjoråret. Dersom det er annullert for mange eller for få elsertifikater enn fjorårets finansieringsforpliktelse tilsier, er det grunnlag for en teknisk justering. I utgangspunktet innarbeides denne justeringen i neste års elsertifikatkvote, men det kan foretas skjønnsmessige vurderinger i forbindelse med den endelige fastsettelsen av kvotekurven.

De årlige elsertifikatkvotene beregnes ved å dividere forventet antall annullerte elsertifikater for det enkelte år med et estimat for det beregningsrelevante elforbruket. Nye estimater for framtidig beregningsrelevant elforbruk og forventet produksjon fra kraftverk som inngår i overgangsordningen, kan dermed utløse behov for å justere de årlige elsertifikatkvotene fram mot 2035. En slik endring kan derimot ikke estimeres ved bruk av beregningsverktøyet ovenfor. Verktøyet vil derimot oppdateres med nye estimater dersom det tilkommer ny kunnskap som vil gi utslag på kvotekurven. 

 

Kontaktinformasjon

Jørgen Kristoffer Tuset, jktu@nve.no

Lars Fredrik Petrusson, lfep@nve.no