Publisert 03.06.2020 , sist oppdatert 14.06.2024

Statistikk og publikasjoner

Her publiseres nyttige rapporter og statistikk knyttet til elsertifikatordningen.

Om markedsstatistikken

I kvartals- og årsrapportene er det samlet informasjon om de viktigste hendelsene og nøkkeltallene for det felles elsertifikatmarkedet. Rapportene gir blant annet en oversikt over planlagte prosjekter og godkjent produksjon i elsertifikatordningen, kraft- og elsertifikatpriser og beregningsrelevant elforbruk. Publikasjoner og mer informasjon om de årlige elsertifikatkvotene finnes under sidene Elsertifikatkvoter og Teknisk justering. Rapporter som omfatter analyser av rammebetingelsene for elsertifikatmarkedet publiseres under Kontrollstasjoner.

Faste publikasjoner i løpet av året

NVE rapporterer markedsrelevant statistikk og informasjon i faste publikasjoner i løpet av året. Årshjulet nedenfor viser en oversikt over de faste publikasjonene fra NVE og den svenske Energimyndigheten om elsertifikatmarkedet. 

 

Årshjulet

 

Kontaktinformasjon