Publisert 03.06.2020 , sist oppdatert 10.01.2024

Elsertifikatkvoter

Da Norge sluttet seg til et felles elsertifikatmarked med Sverige i 2012 ble det utarbeidet en norsk kvotekurve fram til 2035. De årlige elsertifikatkvotene er fastsatt i elsertifikatforskriften, og skal sikre at Norge overholder finansieringsforpliktelsen sin i elsertifikatordningen.

Den norske kvotekurven

De årlige elsertifikatkvotene er fastsatt i forskrift om elsertifikater, § 19a. Elsertifikatkvotene som er oppgitt i følgende tabell er oppdatert 2. januar 2023: 

År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kvote (%) 15,3 17,1 18,6 19,3 20,8 18,3 18,3 17,8 16,3
År 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Kvote (%) 14,7 12,5 10,1 8,3 6,6 4,9 3,3 1,6 0,8


Elsertifikatkvoter

I henhold til den felles avtalen om et svensk-norsk elsertifikatmarked har Norge forpliktet seg til å finansiere elsertifikater tilsvarende sin andel av det felles målet i elsertifikatordningen. I tillegg er Norge forpliktet til å finansiere elsertifikater tilsvarende all produksjon fra kraftverk som inngår i overgangsordningen. For å overholde disse forpliktelsene må det annulleres en tilstrekkelig mengde elsertifikater i Norge hvert år. Kravene om annullering omtales gjerne som Norges finansieringsforpliktelse i elsertifikatordningen.

Elsertifikatkvotene skal sikre at Norge annullerer nok elsertifikater til å oppfylle finansieringsforpliktelsen sin i elsertifikatordningen. Dette sikres ved at kraftleverandørene i Norge er pålagt å annullere en bestemt mengde elsertifikater for strømmen de selger. Antall elsertifikater som kraftleverandørene skal annullere hvert år bestemmes av elsertifikatkvoten, og tilsvarer kvotens andel av det elsertifikatpliktige strømforbruket (beregningsrelevante strømforbruket) til kraftleverandørene. Antall annullerte elsertifikater viser hvor mye av den fornybare kraftproduksjonen som faktisk er finansiert med elsertifikater, da dette er elsertifikater som kjøpes av kraftleverandører og innløses i elsertifikatregisteret NECS. 

Dersom det er annullert for mange eller for få elsertifikater i forhold til finansieringsforpliktelsen, kan det være behov for å justere de årlige elsertifikatkvotene. Det kan være behov for å justere elsertifikatkvotene fram mot 2035 dersom det kommer ny kunnskap som tilsier at det vil bli annullert for mange eller for få elsertifikater i forhold til finansieringsforpliktelsen  i framtiden. Du kan lese mer om grunnlaget for teknisk justering av elsertifikatkvotene her.

Kontaktinformasjon

Jørgen Kristoffer Tuset, jktu@nve.no