Publisert 06.09.2011 , sist oppdatert 07.11.2022

Kraftprodusenter

Fristen for å søke om godkjenning av elsertifikater var 1. april 2022. Søknadsfristen er fastsatt i forskrift om elsertifikater kapittel 2 § 6.

Hvem kan søke om elsertifikater?

Fra 1. januar 2016 vil følgende kraftverk ha rett til elsertifikater:

  • Alle kraftverk basert på fornybare energikilder, med byggestart etter 7.9.2009
  • Eksisterende kraftverk basert på fornybare energikilder som varig øker sin kraftproduksjon, med byggestart etter 7.9.2009
  • Alle nye vannkraftverk med byggestart etter 1.1.2004

Hele eller deler av produksjonen kan falle inn under ordningen. Hvis en produsent skal søke om elsertifikater for deler av produksjonen, anbefaler NVE at det søkes om så mange tiltak som mulig om gangen. Dette er fordi behandling av hver søknad om deler av produksjonen er tidskrevende og krever omfattende saksbehandling. 

Stortinget vedtok 18. juni 2015 endring i Lov om elsertifikater (link). Lovvedtaket innebærer bl.a. at overgangsordningen utvides til å omfatte alle vannkraftanlegg som har hatt byggestart etter 1. januar 2004. Anlegg som omfattes av den utvidede overgangsordningen kan fra 1. september 2015 søke om rett til elsertifikater. For å sikre en rask og effektiv saksbehandling oppfordres det til å avklare eventuelle konsesjonsmessige forhold i forkant. Frist for å søke om rett til elsertifikater for kraftverk som inngår i overgangsordningen er foreslått til 1. april 2016 og vil bli endelig fastsatt i forskrift.

Kraftverkene må være bygget i samsvar med konsesjonsvilkår eller forutsetninger for fritak fra konsesjon og ha tilbakebetalt eventuell statlig investeringsstøtte innen 30.4.2012. Man kan ikke søke om elsertifikater før anlegget er ferdig bygget og satt i drift.