Publisert 10.04.2014 , sist oppdatert 15.06.2021

Opprustning og utvidelse av vindkraftverk

Forskrift om elsertifikater sier at anlegg som varig øker sin energiproduksjon etter 7.9.2009, kvalifiserer for å være med i elsertifikatordningen.

Selve tiltaket som er gjort i anlegget, for varig å øke energiproduksjonen, må ha byggestart etter 7.9.2009. Ved oppgradering av kraftverk vil det være mulig å søke om rett til elsertifikater for den økte kraftproduksjonen som følger av tiltaket.

 

Viktig informasjon til søker om søknadsprosessen og godkjenning

Hvilken del av produksjonen det søkes elsertifikater om må spesifiseres

I søknaden om elsertifikater må det spesifiseres hvilken del av produksjonen det søkes om elsertifikater for. Dette kan enten oppgis direkte inn i søknaden i boksen «Anmerkninger til registrerte data» under detaljer om produksjonsanlegget slik det er registret hos NVE, eller som et tilleggsdokument som legges ved sammen med den øvrige dokumentasjonen som legges ved søknaden.

 

Produksjonen det søkes elsertifikater for må være bygget og idriftsatt

For at NVE skal kunne godkjenne søknaden om elsertifikater, må delen av produksjonen det søkes elsertifikater om være bekreftet bygget og idriftsatt. Bekreftelsen på idriftsettelse må spesifisere hvilke turbiner/radialer det gjelder, og denne må samsvare med det søknader oppgir. Dokumentasjon om byggestart og idriftsettelse må være i tråd med §§ 10 og 11 samt vedlegg 1 i forskrift om elsertifikater. NVE kan ikke godkjenne elsertifikatsøknader for produksjon som ikke er bekreftet bygget og idriftsatt.

 

Skal du søke om elsertifikater for deler av produksjonen i et vindkraftverk? Les NVEs veileder

NVE har utarbeidet en veileder for søknad om elsertifikater for deler av produksjonen (oppgradering og/eller utvidelse) av vindkraftverk. Her gis det en beskrivelse av hvilke tiltak som er elsertifikatberettigede, hvordan tildelingsfaktoren skal beregnes av søkeren samt hvilke data som må foreligge i søknaden. Les notatet her.