Publisert 12.11.2012 , sist oppdatert 15.06.2021

Gebyr

Elsertifikatordningen er gebyrfinansiert. 

Gebyrinntektene dekker NVEs kostnader til saksbehandling og tilsyn med ordningen. Gebyret er lagt på de elsertifikatberettigede og kreves inn i forbindelse med godkjenning av anlegg. Gebyrstruktur for godkjennelse av elsertifikatberettigede anlegg er endret for søknader som kom inn etter 1. februar 2013. Små anlegg får nå et lavere gebyr enn store anlegg.

Basert på NVEs kostnadsberegninger settes følgende gebyrer for godkjennelse av anlegg som søker etter 1.2.2013:

 

Anlegg                                                                                                   Gebyr

Mindre enn 100 kW                                                                                   kr 15.000

Fra og med 100 kW opp til 5 MW                                                                kr 30.000 

Fra og med 5 MW eller større                                                                     kr 60.000

Opprusting og utvidelse av eksisterende kraftverk, uansett størrelse             kr 60.000      

     

Det er fortsatt kun anlegg som blir godkjent for rett til elsertifikater som må betale gebyr. Gebyrene er endret fra 1. februar 2013, og gjelder for nye søknader som kommer inn til NVE fra og med denne datoen.  

Å sende inn søknadsskjemaet innebærer at du som søker aksepterer gebyret, og at du vil få tilsendt faktura når anlegget er godkjent for ordningen. Det påløper ingen gebyrer dersom søknaden om elsertifikater blir avslått. Et mindre årlig gebyr i tillegg til gebyr for godkjennelse er til vurdering og kan bli innført på et senere tidspunkt.