Publisert 09.12.2015 , sist oppdatert 07.11.2022

Mikroprodusenter (inkl. solanlegg og gårdsmøller)

Søknad om godkjenning for rett til elsertifikater for mikroprodsenter er nå tilgjengelig for nedlasting. For å søke om rett til å motta elsertifikater, må det sendes en manuell søknad til NVE. Siste frist for idriftsettelse av anlegg som kan delta i ordningen er 31.12.2021.

Søknadsskjema for Mikroprodusenter

For mikroprodusenter  (PV-anlegg, gårdsmøller og eventuelt andre små anlegg som ikke sender inn idriftsettelseskjema) er det dessverre ikke mulig å søke via Altinn per dags dato. For disse anleggene må man sende inn en manuell søknad til NVE. Søknaden, med all den nødvendige dokumentasjon som blir etterspurt fra NVE, skal fortrinnsvis sendes elektronisk til NVE.  

Dokumentasjon som må legges ved søknaden er:

  • Dokumentasjon på byggestart (se § 10 i forskrift og merknader).
  • Dokumentasjon på tidspunkt for idriftsettelse av kraftverket i form av en attest fra nettselskapet som forteller når anlegget leverte kraft til nettet første gang.  
  • Dokumentasjon som viser målearrangement for kraftverket. Dvs. enlinjeskjema for kraftverket, som viser hvor avregningsmåleren er plassert. Elsertifikater utstedes på grunnlag av måledata for netto produksjon, jf. § 16 i forskrift om elsertifikater.  
  • Dersom det søkes om elsertifikater basert på deler av produksjonen (at det er varig økning i produksjonsevne), må dokumentasjon på varig produksjonsøkning fremlegges. Se hva som står under ”Opprustning og utvidelse av anlegg”.