Publisert 12.11.2012 , sist oppdatert 15.06.2021

Tildelingsperiode og utstedelse

Tildelingsperioden for elsertifikater settes lik 15 år fra godkjennelsesdato, men fratrukket den tiden anlegget eventuelt har vært i drift før 1.1.2012.

Kraftverk som er godkjente mottar elsertifikater i 15 år dersom det ble idriftsatt etter 1.1.2012. For godkjente anlegg som er idriftsatt før 1.1.2012, vil perioden anlegget har vært i drift før denne datoen trekkes fra elsertifikatperioden på 15 år. Tildelingsperioden for elsertifikater vil da bli satt 15 år fra godkjennelsesdato, men fratrukket den tiden anlegget har vært i drift før 1.1.2012.

Statnett utsteder ett elsertifikat for hver megawattime produsert kraft. Utstedelsen skjer på grunnlag av måledata innsendt av nettselskapet. Etter fullmakt fra den elsertifikatberettigede kan elsertifikater utstedes til en annens konto.