Publisert 12.11.2012 , sist oppdatert 27.02.2024

Konto hos Statnett

Alle som skal søke om rett til elsertifikater må ha opprettet en konto i elsertifikatregisteret, NECS. Det er den registeransvarlige, Statnett, som håndterer registeret.

Prosessen for å søke om konto for elsertifikater er den samme som mange kjenner fra ordningen med opprinnelsesgarantier. Informasjon om dette finnes på Statnett sine hjemmesider.

Statnett behandler søknad om konto i registeret, før søknaden om å motta elsertifikater blir behandlet hos NVE. Det er derfor nødvendig å ha opprettet konto i NECS før man søker om rett til elsertifikater hos NVE. Søknaden vil ikke ferdigbehandles av NVE før en konto er opprettet i NECS. Kraftverket vil deretter bli lagt inn i Statnetts kontoføringssystem når det er godkjent av NVE. 

NVE sender beskjed til Statnett når søknaden for et anlegg er ferdigbehandlet søker trenger ikke selv å melde fra til Statnett om godkjenning eller avslag.