Publisert 12.11.2012 , sist oppdatert 15.06.2021

Opprustning og utvidelse av vannkraftverk

Forskrift om elsertifikater sier at anlegg som varig øker sin energiproduksjon med idriftsettelse etter 1.1.2012, kvalifiserer for å være med i elsertifikatordningen

Ved oppgradering av kraftverk vil det være mulig å søke om rett til elsertifikater for den økte kraftproduksjonen som følger av tiltaket. Tiltak som kan gi varig økt produksjonsevne i eksisterende vannkraftverk grupperes slik:

  • Økt slukeevne, økt magasinvolum, nye overføringer. Disse effektene av tiltak innebærer at kraftstasjonen vil kunne utnytte et større årlig vannvolum.
  • Økt brutto fallhøyde, redusert falltap. Disse effektene kan gi en høyere energiproduksjon fra det samme tilsiget.
  • Økt virkningsgrad på fast utstyr. Med økt virkningsgrad forstås økt virkningsgrad på turbin, generator og/eller stasjonens transformator.

For at utbyggere skal kunne vurdere mulig økonomisk gevinst i planprosessen har NVE lagt ut en veileder som beskriver de valgmuligheter en utbygger har, for å beregne økt kraftproduksjon som følge av ulike tiltak. Dette kan brukes for å beregne forventet gevinst. Veilederen finner du til høyre på siden, under "Veileder om elsertifikater ved opprustning og utvidelse av vannkraftverk".

NVE vil ta utgangspunkt i søknaden som er innsendt. Søknad for rett til elsertifikater kan først sendes inn når prosjektet er realisert.

For vind- og vannkraftverk kan man søke om rett til elsertifikater via Altinn, men for termiske produksjonsanlegg og andre typer teknologier må det innsendes en manuell elektronisk søknad på e-post til NVE.