Publisert 26.04.2024

Informasjon om import av opprinnelsesgarantier fra Sveits

Statnett som registeransvarlig stenger for import av opprinnelsesgarantier fra Sveits til det norske registeret NECS fra og med april 2024. Dette gjelder for deklarasjonsåret 2024 og inntil videre. Dette gjøres på bakgrunn av pågående diskusjoner mellom Sveits og EU angående aksept av opprinnelsesgarantier fra tredjeland. Dette gjelder også for opprinnelsesgarantier fra Serbia. NVE og Statnett vil komme med oppdateringer dersom Sveits og Serbia kommer til enighet med EU.
Merk at dette ikke har noen effekt på eksport av norske opprinnelsesgarantier. 
Informasjon om transaksjoner til NECS kan leses her Frequently Asked Questions – Jira Service Management (atlassian.net).

Kontakt: Jørgen Kristoffer Tuset (jktu@nve.no)