Publisert 09.04.2024

Avgift for manglende annullering blir 7,28 kr

Aktører som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 7,28 (1,5 x kr 4,85) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten for 2023.

Alle kraftleverandører, og visse forbrukere med egen kraftanskaffelse, har en lovpålagt plikt til å kjøpe elsertifikater for en bestemt andel (elsertifikatkvote) av det elsertifikatpliktige elforbruket. 1. april, eller første arbeidsdag etter, sletter Statnett elsertifikater tilsvarende en andel av elsertifikatpliktig elforbruk. I år ble dette 2. april. Dette kalles annullering, og innebærer at elsertifikatene tas ut av markedet.

De som ikke har annullert elsertifikater i hht. elsertifikatplikten, vil bli ilagt en avgift på kr 7,28 (1,5 x kr 4,85) for hvert elsertifikat som mangler for å oppfylle elsertifikatplikten. Avgiften er beregnet som 150 prosent av den gjennomsnittlige prisen på elsertifikater registrert i elsertifikatregistrene i perioden 1. april 2023 til og med 31. mars 2024.

Mer informasjon om årets annullering kan leses her.

Kontakt: Jørgen Kristoffer Tuset (jktu@nve.no)