Publisert 25.06.2024

Justering i svenske kvoter i elsertifikatsystemet for 2025

Den svenske regjeringen har den 20. juni fattet beslutning om endring av forskrift om elsertifikater som innebærer en teknisk justering av kvotene for 2025. 

Endringen innebærer en teknisk justering av kvotene i elsertifikatsystemet for 2025 . I Sverige økes kvoten fra 29,6 prosent til 31,3 prosent.
Endringen samsvarer med underlaget Energimyndigheten leverte til den svenske regjeringen i mai. Les underlaget her.

Kontakt:
Jørgen Kristoffer Tuset