Publisert 02.04.2024

Resultatet for annulleringen av elsertifikater for 2023 flyttes til 3. april

Som følge av at det svenske registeret Cesar har byttet plattform tar annulleringen av elsertifikater lengre tid enn planlagt. Det innebærer at resultatet for annulleringen av elsertifikater for 2023 flyttes til i morgen 3. april kl. 16.00. 

Energimyndigheten og NVE planlegger å publisere hver sin nyhetsmelding kl. 16.00 den 3. april, og redegjøre for resultatet av årets annullering. Avgift for manglende annullering publiseres på et senere tidspunkt, tidligst den 8. april. 

Kontakt:
Jørgen Kristoffer Tuset (jktu@nve.no)