Publisert 16.02.2024

Kvartalsrapport nr. 4 2023 for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet

NVE og Energimyndigheten publiserer i dag kvartalsrapport nr. 4 2023 om elsertifikatmarkedet.

Kvartalsrapporten er en statusrapport for elsertifikatmarkedet og oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, utstedte elsertifikater og prisutviklingen på elsertifikater.

Statistikk på utstedte elsertifikater i Sverige mangler

Statistikken over antall utstedte elsertifikater i Sverige vil bli oppdatert på et senere tidspunkt. I det nye svenske elsertifikatregisteret er det ikke mulig å dokumentere brenselsmiksen i bioanlegg. Det vil bli publisert en nyhetsmelding når statistikken blir tilgjengelig og kvartalsrapporten er oppdatert. 

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 4. kvartal 2023 her.

NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre. Send tilbakemeldinger til Jørgen Kristoffer Tuset på jktu@nve.no.