Publisert 04.06.2024

Kvartalsrapport nr. 1 2024 for det felles norsk-svenske elsertifikatmarkedet

NVE og Energimyndigheten publiserer i dag kvartalsrapport nr. 1 2024 om elsertifikatmarkedet.

Rapporten ble forsinket grunnet streik hos Akademikerne og UNIO i NVE.
Kvartalsrapporten er en statusrapport for elsertifikatmarkedet og oppsummerer status for godkjente anlegg i Norge og Sverige, utstedte elsertifikater og prisutviklingen på elsertifikater.
Beregningsrelevant forbruk for Norge blir oppdatert på et senere tidspunkt.

Last ned og les kvartalsrapporten for elsertifikater, 1. kvartal 2024 her.
NVE tar gjerne imot tilbakemeldinger og innspill som kan gjøre rapporten bedre. Send tilbakemeldinger til Jørgen Kristoffer Tuset på jktu@nve.no.