Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 21.02.2022

Strømkunder

Kraftleverandøren er pålagt å kjøpe elsertifikater for en andel av strømsalget sitt. Når kraftleverandøren viderefører disse kostnadene til deg som sluttkunde, skal disse kostnadene inngå i den på forhånd avtalte strømprisen.

Kostnadene til kjøp av elsertifikatene inngår i den avtalte strømprisen

Det er kraftleverandøren som er pålagt å kjøpe elsertifikater, og du skal som sluttkunde ikke selv kjøpe elsertifikater[1]. De kostnadene kraftleverandøren har ved kjøp av elsertifikater skal inngå i den på forhånd avtalte strømprisen.

Har du en fastprisavtale eller en variabel prisavtale, skal kostnadene til elsertifikater inngå i den avtalte prisen, oppgitt i øre/kWh. Har du en spotpriskontrakt skal kostnaden til elsertifikater inkluderes i det avtalte i påslaget eller i det avtalte fastbeløpet. Kraftleverandøren står fritt til å spesifisere disse kostnadene, så lenge de inngår i påslaget eller i fastbeløpet. Kraftleverandøren står også fritt til å fordele disse kostnadene mellom ulike kontrakter og kundegrupper etter eget ønske.

Begrunnelsen for at kostnadene til elsertifikater skal inngå i den avtalte prisen, i fastledd eller i påslag, er at du som sluttkunde på forhånd skal vite hvilken pris du betaler for strømmen din inkludert elsertifikater. Dette vil gjøre det enklere for deg å sammenlikne ulike kraftavtaler.

Prisen på elsertifikater bestemmes av tilbud og etterspørsel, og vil derfor variere over tid og mellom kraftleverandørene avhengig av hvor og når de kjøper sertifikatene sine.  

Kraftleverandørenes pålagte kjøp av elsertifikater som andel av strømmen de selger, vil øke årlig frem mot 2020, for deretter å avta frem mot 2035 (se her for utvikling i kvotekurven).

Har du spørsmål om strømregningen, ta kontakt med din kraftleverandør.

 [1] Husholdningskunder og offentlig forvaltning i Finnmark og følgende kommuner i Nord-Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er fritatt fra elsertifikater.

Kontaktinformasjon

Ingrid Ueland

Tlf: 22 95 94 57