Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 27.02.2024

Andre elsertifikatpliktige

Elsertifikatpliktige skal kjøpe inn elsertifikater for å dekke sin elsertifikatplikt. Alle elsertifikatpliktige oppfordres til å kontrollere det aggregerte beregningsrelevante volumet som er rapportert til NECS. Fristen for den endelige godkjenningen av beregningsrelevant volum for det foregående kalenderåret er 1. mars hvert år. Beregningsrelevant volum anses som godkjent dersom det ikke protesteres.

Alle som skaffer seg strøm på andre måter enn via en kraftleverandør, må undersøke med NVE om de er pålagt å kjøpe elsertifikater

Aktører som bruker egenprodusert kraft eller kjøper kraft til eget forbruk på den nordiske kraftbørsen eller bilateralt, er selv elsertifikatpliktige dersom forbruket omfattes av elsertifikatplikten. Innen 1. april 2014 må alle elsertifikatpliktige ha anskaffet elsertifikater tilsvarende 4,9 prosent av den leverte kraften som omfattes av elsertifikatplikten i 2013. 

Kommuner som mottar konsesjonskraft blir elsertifikatpliktige dersom de selv benytter kraften eller videreselger til sluttbruker. Dersom kraften videreselges til kraftleverandør, blir kommunen ikke elsertifikatpliktig.  

Elsertifikatplikten omfatter som hovedregel forbruk der det betales forbruksavgift. Det betyr blant annet at forbruk i husholdninger og offentlig forvaltning i Finnmark og enkelte kommuner i Nord-Troms ikke omfattes av elsertifikatplikten.

I tillegg kan aktører som driver kraftintensiv industriell virksomhet som faller innenfor Norsk standard for næringsgruppering (SN2007) 17.1, 20.1, 24.1 eller 24.4, søke NVE om unntak for industrielt kraftforbruk. Nettap er ikke omfattet av elsertifikatplikten.

Kontaktinformasjon