Publisert 13.11.2012 , sist oppdatert 14.11.2023

Kjøp av elsertifikater

Elsertifikatpliktige forbrukere må ha opprettet konto for å kunne kjøpe elsertifikater. Norske og svenske elsertifikater er likestilte. Elsertifikater fra begge land kan benyttes for å oppfylle elsertifikatplikten.

Elsertifikater omsettes både bilateralt og via meglere. En liste over produsenter som får utstedt elsertifikater i Norge og Sverige finnes på NVEs og Energimyndighetens hjemmesider.

Her finner du listen over elsertifikatberettigede produsenter i Norge.

Her finner du listen over elsertifikatberettigede produsenter i Sverige.

 

Liste over meglere som omsetter elsertifikater:   

ICAP                              

Svensk Kraftmäkling