Nyhetsarkiv

Viser 2352 nyheter fra arkivet

Rettleiaren til kraftberedskapsforskrifta er oppdatert

Rettleiaren til kraftberedskapsforskrifta er oppdatert. Saman med denne oppdateringa publiserer NVE ei uoffisiell engelsk omsetting av kraftberedskapsforskrifta.
Publisert 17.12.2021
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Kraftforsyningen må styrke arbeidet med IKT-sikkerhet

Digitalisering i kraftbransjen må inkludere IKT-sikkerhet både hos virksomheter og deres leverandører. NVEs undersøkelse av IKT-sikkerhetstilstanden i 2021 viser at mange virksomheter ikke har iver...
Publisert 06.12.2021
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Tilstandsvurdering av kraftforsyningen

Samfunnets høye forventninger om uavbrutt tilgjengelighet på elektrisitet og fjernvarme krever effektiv drift, regelmessig vedlikehold og god beredskap i kraftforsyningen, for å beholde og forbedre...
Publisert 25.11.2021
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Bred gjennomgang av elsikkerhetsområdet

En arbeidsgruppe skal se på hvordan man bør jobbe med elsikkerhet i framtiden. Nå har du mulighet til å komme med dine innspill.
Publisert 26.10.2021
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap

Solstormer kan påvirke kraftsystemet

Ved solstorm slynges elektrisk ladde partikler ut fra sola. Dette kan potensielt ødelegge eller svekke utstyr i kraftsystemet, som i verste tilfelle kan føre til strømbrudd over store områder. I en...
Publisert 26.08.2021
Nyheter, Sikkerhet og energiforsyningsberedskap