Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE

Nyhetsarkiv

Viser 2044 nyheter fra arkivet

NVE gir Statnett tillatelse til å utvide Orkdal transformatorstasjon

NVE har gitt Statnett SF tillatelse til å utvide og fornye Orkdal transformatorstasjon i Trøndelag fylke. Dette øker kapasiteten og tilrettelegger for forventet forbruksvekst i Orkanger-området i å...
Publisert 26.05.2023
Nyheter, Konsesjon

Markerte med et smell - har sikret vassdrag i Sør-Fron kommune mot flom

NVE har det siste året jobbet med å utføre flomsikring langs vassdragene Brandrudsåa og Trillabekken i Sør-Fron kommune. Hyppige flommer i området på grunn av kraftige nedbørsmengder har tidligere...
Publisert 26.05.2023
Nyheter, Skred og vassdrag

NVE har vurdert nettløsning for elektrifisering av Melkøya

Dersom gassanlegget på Melkøya skal driftes med kraft fra land, må det bygges nett som kan frakte strøm ut til anlegget. NVE har nå vurdert om nettanleggene Equinor har søkt om er den beste løsning...
Publisert 25.05.2023
Nyheter, Konsesjon

Lavt klimagassutslipp knyttet til norsk strømforbruk i 2022

NVE har publisert klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm i 2022, som viser hvordan strømmen vi bruker i Norge har blitt produsert. Klimadeklarasjonen for fysisk levert strøm i 2022 viser at kli...
Publisert 25.05.2023
Nyheter, Energi

Kraftsituasjonen veke 20, 2023

Varmare vêr og mykje uregulerbar kraftproduksjon gav låge kraftprisar
Publisert 24.05.2023
Rapporter, Kraftsituasjonen

NVE gjev løyve til å teste havvindteknologi i Mehuken vindkraftverk

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjev Kvalheim Kraft DA konsesjon for å bygge og drifte ein testturbin for havvindteknologi i Mehuken vindkraftverk.
Publisert 24.05.2023
Nyheter, Konsesjon

Vassmagasinstatistikk veke 20

Ved utgangen av veke 20 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 34,1 prosent. Gjennom veka  auka magasinfyllinga med 5,1 prosenteiningar.
Publisert 23.05.2023
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

Solkraftdata presentert i ny interaktiv løsning

Solkraft er den raskest voksende formen for kraftproduksjon i Norge. I 2022 doblet den nettilknyttede kapasiteten seg fra rundt 150 til 300 MW. Tall fra de første månedene av 2023 viser at installa...
Publisert 23.05.2023
Nyheter, Energi