Nyhetsarkiv

Viser 2304 nyheter fra arkivet

RME pålegger ikke Statnett å nettoavregne plusskunder

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) vurderer at plusskunder skal fortsette å avregnes basert på dagens praksis med målt utveksling. Det betyr at forbruk og produksjon summeres hver for se...
Publisert 23.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

Kraftsituasjonen veke 20, 2024

Mykje tilsig og lågare kraftprisar
Publisert 22.05.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 20 20234

Ved utgangen av veke 20 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 39,9 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 8,0 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 20, s...
Publisert 21.05.2024
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

RME godkjenner Statnetts bruk av flaskehalsinntekter

I 2023 fikk Statnett 4 milliarder i inntekter på utenlandskablene. Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har godkjent hvordan inntektene brukes til å dekke kostnader i nettet.
Publisert 22.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME har kartlagt nettselskapenes valg av nettleiemodeller

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) har kartlagt alle nettselskapenes nettleiemodell for kunder i lavspentnettet. Kartleggingen viser at alle med unntak av tre nettselskap benytter samme...
Publisert 21.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

RME gjennomfører nytt tilsyn med kraftleverandørene

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) skal i år ha en ny runde med tilsyn av kraftleverandørene om fakturautforming og rapporteringsplikt.
Publisert 21.05.2024
Nyheter, Reguleringsmyndigheten for energi

NVE har gjeve Statnett løyve til å bygge ny transformatorstasjon i Fortun

Den 16. mai gav Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) Statnett SF løyve til å bygge ein ny transformatorstasjon på Jamnene i Fortun i Luster.
Publisert 16.05.2024
Nyheter, Konsesjon

Slindelva har fått tilbake sitt opprinnelige elveløp etter 80 år

Et banebrytende restaureringsprosjekt i regi av Statsforvalteren i Trøndelag og NVE, har gjort det mulig å bringe Slindelva tilbake til sitt naturlige løp etter mer enn 80 år.
Publisert 16.05.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Kraftsituasjonen veke 19, 2024

Høgare prisar i sørlege Noreg, og lågare i nord
Publisert 15.05.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

Vassmagasinstatistikk veke 19 2024

Ved utgangen av veke 19 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 31,8 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 4,1 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 19, s...
Publisert 15.05.2024
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

NVE lanserer søknadsveileder for høyspent byggestrøm

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) lanserer søknadsveileder og søknadsmal for byggestrøm.  Målet er å forenkle og effektivisere søknadsprosessen for bygg- og anleggsbransjen.  
Publisert 14.05.2024
Nyheter, Energi

Ny veileder for håndtering av fjellskred i Norge

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har laget en veileder som gir innsikt i hvordan fjellskred i Norge håndteres innenfor områdene kartlegging, overvåking, beredskap og arealplanlegging.
Publisert 13.05.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Kraftsituasjonen veke 18, 2024

Høge temperaturar, lågt forbruk og lågare prisar
Publisert 08.05.2024
Rapporter, Kraftsituasjonen

NVE har dokumentert 700 skred etter ekstremværet Hans

NVE har dokumentert og gjort en kvalitetskontroll av alle skredhendelser under ekstremværet Hans. Det ble registrert over 700 skred i perioden 7. til 9. august 2023. I tillegg pågår det også et arb...
Publisert 08.05.2024
Nyheter, Skred og vassdrag

Vassmagasinstatistikk veke 18 2024

Ved utgangen av veke 18 var fyllingsgraden i magasina i Noreg på 27,7 prosent.  Gjennom veka auka magasinfyllinga med 2,4 prosenteiningar. Energiinnhald og fyllingsgrad i vassmagasina i veke 18, s...
Publisert 07.05.2024
Rapporter, Vassmagasinstatistikk

NVE gir Nordled overtredelsesgebyr på to millioner

Norled AS får et overtredelsesgebyr på 2 millioner kroner fra Norges vassdrags- og energidirektorat. Bakgrunn for gebyret er at selskapet har bygget elektriske anlegg i Møre og Romsdal uten å ha nø...
Publisert 03.05.2024
Nyheter, Tilsyn