Publisert 23.06.2023 , sist oppdatert 27.06.2023

Tall fra Kostnadsrapporten 2015

I 2015 publiserte NVE en omfattende rapport om kostnader i energisektoren. Rapporten forsøker å å gi en aktuell og sammenlignbar beskrivelse av energikostnader ved ulike produksjonsteknologier og energieffektiviseringstiltak på bygg som vurderes som aktuelle i det norske energisystemet i årene som kommer.

I listen under har du mulighet til å se tallgrunnlaget til rapporten, i form av excel-filer.

NB! Disse dataene ble sist revidert i 2017. 

Last ned kostnadsdata her