Publisert 10.02.2021 , sist oppdatert 12.02.2021

Offentliggjør rapport om evakuerte soner i Gjerdrum

Den første rapporten med NVEs faglige grunnlag for å anbefale oppheving av evakuerte soner rundt skredet i Gjerdrum kommune er nå klar.

- Vi har prioritert å støtte politiet i søkearbeidet, samtidig som vi har gjort de faglige vurderingene om evakuerte områder. Vi har hele tiden vært trygge på det faglige grunnlaget for våre anbefalinger til politiet, sier regionsjef Toril Hofshagen.

Nå som de evakuerte sonene er avklart, har NVE og konsulentene også hatt kapasitet til å ferdigstille rapporter for hvert område og kvalitetssikre disse. De faglige vurderingene som er gjort på Gjerdrum er gjort av to ulike konsulentmiljøer, NGI og Multiconsult, før en siste gjennomgang hos NVEs geotekniske kompetanse.

De geotekniske notatene fra NGI og Multiconsult er naturlig nok preget av faguttrykk og tekniske vurderinger. Derfor har vi også lagt inn en innledende tekst i rapporten som forklarer hvordan NVE har arbeidet med de evakuerte områdene, samt litt mer om kvikkleire og fremgangsmåte for å vurdere hvorvidt et område er trygt eller ikke.

Rapportene vil bli publisert fortløpende på NVEs nettsider. Den første rapporten kan lastes ned her: 

  • Rapport 01/21 - området Gjerdrum barneskole, Herredshuset, Skjønhaugtunet, Hønsigutua, fv. 120 fra avkjøring Hønsigutua til og med rundkjøring og Fjælstadgrenda.