NVE fortsetter bistand i redningsarbeid og vurdering av evakuerte områder - NVE

NVE fortsetter å bistå nødetatene, både med faglig rådgivning om hvordan redningsarbeidet kan gjennomføres på en tryggest mulig måte og vurderinger av evakuerte områder.

Toril Hofshagen, regionssjef i NVE, ved skredområdet. Foto: NVE

– NVE har geologer og geoteknikere på stedet som overvåker skredområdet kontinuerlig, i tett dialog med redningsmannskaper. Dette er et omfattende og krevende arbeid. Skredkantene er nå mindre ustabile, men kan fortsatt rase, sier Toril Hofshagen, regionssjef i NVE.

NVE, sammen med NGI og Multiconsult, arbeider også videre med analyse av grunnundersøkelser og vurdering av om enkelte områder etter hvert kan tas i bruk. Informasjon leveres til politiet som beslutter eventuell oppheving av evakuering av enkelte områder.

Anbefaler at evakuering oppheves i Kogstadområdet

Vurderingene av Kogstadområdet ble ferdigstilt i dag søndag 3.januar, etter grunnboringer og vurderinger av området. Konklusjonen til NVE er at observasjonene som ble gjort ikke tilsier noen økt fare for skred i området.

– Det har ikke vært noen utvikling i løpet av disse dagene, og vi mener at utglidningen som ble observert ikke vil kunne utløse et kvikkleireskred. NVE har derfor anbefalt at evakueringen oppheves, sier Hofshagen.

Kogstad vil også bli utredet videre i forbindelse med en planlagt kvikkleireutredning av flere områder på Romerike.

Borerigg i arbeid i Kogstadområdet

Borerigg i arbeid i Kogstadområdet. Foto: NVE

Kvikkleire er trygt så lenge den ikke overbelastet

Det er i dag over 100. 000 nordmenn som bor i kartlagte kvikkleiresoner, og det stilles strenge krav til de som bygger i kvikkleireområder. Kvikkleireskred skyldes prosesser med svært treg responstid som erosjon fra en elv eller bekk over tid, eller menneskelig aktivitet som deponering av masser eller grave- og sprengningsarbeid. Så lenge leira ikke overbelastes er det trygt å bo på kvikkleire. 

Oppdatert informasjon legges ut fortløpende ut på nettsidene våre. Her finner du også informasjon om kvikkleireskred og kartlegging av faresoner.

Bilder fra skredet kan lastes ned fra NVEs fotodatabase.