Hovedsaker

Presentasjoner fra Norges Energidager

17.10.2014

Presentasjoner fra frokostseminaret og parallellsesjonene på Norges Energidager er nå tilgjengelig.

Bulgaria søker norske prosjektpartnarar innan energieffektivitet og fornybar energi

16.10.2014

I Bulgaria er EØS-midlar tilgjengelege for prosjekt innanfor m.a. produksjon av fornybar energi frå biomasse, energieffektivisering av offentlege bygg, og opplysnings- og haldningskampanjar om energieffektivisering.


Ledige stillinger

Arrangementsoversikt

NVE i sosiale medier

Lenke til lover og forskrifter

Lenke til NVEs bibliotektjeneste og publikasjoner

Presentasjoner

Lenke til vannføringsprognoser fra NVE

Lenke til NVEs vassmagasinstatistikk

Kraftsituasjonsrapporter

Konsesjonsnyheter

Iskart

Internasjonalt arbeid