Hovedsaker

Ny kraft ved 2. kvartal 2015

31.07.2015

NVE, fylkeskommunene og OED ga i andre kvartal 2015 endelig tillatelse 1,3 TWh ny kraftproduksjon fordelt på 28 vannkraftprosjekter og fem vindkraftverk. Totalt er det nå gitt konsesjon til 18 TWh kraftproduksjon som ikke er satt i drift, hvorav 1,9 ...

Kraftsituasjonen veke 30 2015

29.07.2015

Tilsiget hittil i år er no over normalen.


Ledige stillinger

Arrangementsoversikt

NVE i sosiale medier

Lenke til lover og forskrifter

Lenke til NVEs bibliotektjeneste og publikasjoner

Presentasjoner

Lenke til vannføringsprognoser fra NVE

Lenke til NVEs vassmagasinstatistikk

Kraftsituasjonsrapporter

Konsesjonsnyheter

Iskart

Internasjonalt arbeid