Hovedsaker

Ny kraft ved 3. kvartal 2014

31.10.2014

NVE, fylkeskommunene og OED ga i tredje kvartal 2014 endelig tillatelse til 19 vannkraftprosjekter og to vindkraftverk med en samlet årsproduksjon på 348 GWh. I løpet av årets tre første kvartal er det det gitt endelige tillatelser til 1,8 TWh ny kra...

Kraftsituasjonen veke 43 2014

29.10.2014

Prisfall i den nordiske kraftmarknaden. 


Ledige stillinger

Arrangementsoversikt

NVE i sosiale medier

Lenke til lover og forskrifter

Lenke til NVEs bibliotektjeneste og publikasjoner

Presentasjoner

Lenke til vannføringsprognoser fra NVE

Lenke til NVEs vassmagasinstatistikk

Kraftsituasjonsrapporter

Konsesjonsnyheter

Iskart

Internasjonalt arbeid