Hovedsaker

Energibruk i undervisningsbygg

20.11.2014

Universiteter og høyskoler har betydelig høyere årlig energibruk per kvadratmeter enn skoler og barnehager. Dette skyldes at byggene til høyere utdanning er i bruk flere timer, samt mer utstrakt bruk av datamaskiner.

Stor tilbakegang for breane i 2014

20.11.2014

NVEs målingar viser at av 38 brear i Noreg har 33 brear trekt seg tilbake i 2014, medan fem brear er uendra. Den årlege tilbakegangen i 2014 er blant dei største NVE har registrert – berre i 2006 var tilbakegangen noko større.


Ledige stillinger

Arrangementsoversikt

NVE i sosiale medier

Lenke til lover og forskrifter

Lenke til NVEs bibliotektjeneste og publikasjoner

Presentasjoner

Lenke til vannføringsprognoser fra NVE

Lenke til NVEs vassmagasinstatistikk

Kraftsituasjonsrapporter

Konsesjonsnyheter

Iskart

Internasjonalt arbeid