Hovedsaker

Konferanse - KraftIS 10. og 11. november 2015

05.10.2015

Kraft-IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftsektoren i Norge. Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet.

Grunnvannsituasjonen 01.10. 2015

05.10.2015

Grunnvannsituasjonen for september 2015 bærer preg av ekstremværet på Østlandet, som medførte store mengder nedbør som igjen ga høyt grunnvannstilsig over store deler av Østlandet.


Ledige stillinger

Arrangementsoversikt

NVE i sosiale medier

Lenke til lover og forskrifter

Lenke til NVEs bibliotektjeneste og publikasjoner

Presentasjoner

Lenke til vannføringsprognoser fra NVE

Lenke til NVEs vassmagasinstatistikk

Kraftsituasjonsrapporter

Konsesjonsnyheter

Iskart

Internasjonalt arbeid