Hovedsaker

Fagdager om detaljplanlegging av vindkraftverk 4. – 5. mars 2015

23.01.2015

Politiske signaler om bedre økonomiske vilkår for utbygging av vindkraft i Norge betyr at vi kan stå foran en stor økning i vindkraftutbygging de neste årene. Mange konsesjoner er gitt, men lite er så langt realisert.

Kraftsituasjonen veke 3 2015

21.01.2015

Auka vindkraftproduksjon og lågare prisar. Vindkraftproduksjonen i Danmark og Sverige har vore høg dei første vekene av 2015. 


Ledige stillinger

Arrangementsoversikt

NVE i sosiale medier

Lenke til lover og forskrifter

Lenke til NVEs bibliotektjeneste og publikasjoner

Presentasjoner

Lenke til vannføringsprognoser fra NVE

Lenke til NVEs vassmagasinstatistikk

Kraftsituasjonsrapporter

Konsesjonsnyheter

Iskart

Internasjonalt arbeid