Hovedsaker

Endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet

19.12.2014

Skattesatsen ved beregning av referanserenten er endret fra 28 prosent til å være lik gjeldende skattesats for nettselskaper. Overføring av midler fra nettselskaper til andre juridiske personer skal skje til markedsvilkår.

Høring om aktørenes rolle i implementeringen av nettkoder

18.12.2014

ACER og ENTSO-E har sendt ut en høring om markedsaktørenes rolle i implementeringen av nettkoder og relaterte retningslinjer i kraftmarkedet. Svarfrist er 23. januar 2015.


Ledige stillinger

Arrangementsoversikt

NVE i sosiale medier

Lenke til lover og forskrifter

Lenke til NVEs bibliotektjeneste og publikasjoner

Presentasjoner

Lenke til vannføringsprognoser fra NVE

Lenke til NVEs vassmagasinstatistikk

Kraftsituasjonsrapporter

Konsesjonsnyheter

Iskart

Internasjonalt arbeid