Korona og kraftforsyningen - NVE

Kraftforsyningen er en samfunnskritisk funksjon og en viktig del av verdikjeden for å opprettholde grunnleggende funksjoner i samfunnet. NVE publiserer derfor fortolkninger av føringer og krav fra regjering, departement og NVE, spesielt rettet mot kraftforsyningen. Vi gir også enkelte råd spesielt rettet mot KBO.

NVE er beredskapsmyndighet og har ansvaret for å samordne arbeidet med forebyggende sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen. Rapportering fra KBO danner grunnlag for NVEs rapportering og kontakt med OED og andre sektormyndigheter. Et felles nasjonalt situasjonsbilde er viktig for å tilpasse relevante tiltak, dispensasjoner og krav ettersom krisen utvikler seg videre.  

NVE har laget enkelte råd spesielt rettet mot KBO. Disse tiltakene er ment å supplere de nasjonale tiltakene. NVE oppfordrer til å planlegge langsiktig og for øvrig følge nasjonale tiltak og råd.

Siste oppdateringer om korona i kraftforsyningen