Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 18.01.2021 , sist oppdatert 21.06.2021

Korona og nettselskapenes økonomiske situasjon