Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 22.03.2021 , sist oppdatert 21.06.2021

Utvidelse av søknadsbasert unntaksordning for spesialisert arbeidskraft som bygger, drifter eller vedlikeholder infrastruktur

Fra 22.mars utvides den søknadsbaserte unntaksordningen til også å inkludere spesialisert arbeidskraft som er nødvendig for å bygge, drifte eller vedlikeholde infrastruktur. Energiproduksjon og -distribusjon er definert som infrastruktur og omfattes av endringen. 

Utvidelsen omfatter etter nyhetsmelding fra regjeringen følgende utenlandske arbeidstakere:

  • Personer med spesialisert kompetanse som utfører oppgaver som er strengt nødvendige for å opprettholde aktivitet i virksomheter som drifter, vedlikeholder eller bygger infrastruktur
  • Personer med spesialisert kompetanse som utfører oppgaver som er nødvendige for å opprettholde pågående infrastrukturprosjekter

Utvidelsen kommer i tillegg til unntaket for strengt nødvendig teknisk personell som allerede gjelder. Øvrige vilkår i ordningen, som at arbeidet må foretas ved tilstedeværelse i Norge og at den nødvendige arbeidskraften ikke er tilgjengelig i det norske arbeidsmarkedet gjelder fortsatt.

Endringen er gjengitt på NVEs temasider for korona i kraftforsyningen.

Søknad om unntak sendes til Sjøfartsdirektoratet