Publisert 27.05.2020 , sist oppdatert 16.03.2022

Veiledning om regelverk

På denne siden publiserer vi regelverk, juridiske fortolkninger og nyheter relevant for situasjonen

Informasjonen på disse sidene blir ikke vedlikeholdt for øyeblikket. 

Informasjonen er sist oppdatert i januar 2022.

NVE legger til grunn at følgende gjelder for tolkningen av de forskrifter og vedtak som er vedtatt i forbindelse med koronavirusutbruddet (se særlig Covid-19-forskriften og rundskriv I-5/2020):

  • Alle skal legge stor vekt på hensynet til smittevern.
  • Hver sektor tolker hvordan forskriftene skal anvendes i sin sektor.
  • NVE må i sin tolkning ta hensyn til føringer som er gitt fra OED.

Hvordan skal vi forholde oss til krav i koronaregelverket?

Hvordan skal vi forholde oss til krav som vanligvis gjelder? 

Kraftberedskapsforskriften skal følges som normalt, med mindre NVE har gitt dispensasjon.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) er ansvarlig for elsikkerhet for elektriske anlegg.