Publisert 19.05.2021 , sist oppdatert 21.06.2021

Endringer i innreise- og karanteneregler

Innreise- og karantenereglene er noe endret den siste tiden. Flere av endringene er relevante for kraftforsyningen, og er gjengitt på NVEs informasjonssider om karanteneunntak og innreise. Hovedpunktene er gjengitt under.

Om innreise for driftskritisk personell

Utlendinger som er definert som driftskritisk personell i kraftforsyningen kan få unntak fra innreiserestriksjoner. Dette må dokumenteres. Lenke til relevante skjema finnes på NVEs nettsider. Ved utfylling av skjema ved innreise, anbefaler NVE at dere gir en utfyllende begrunnelse i merknadsfeltet og henviser til føringer gitt av OED. Dersom en større gruppe (> 10-15 personer) ankommer samtidig, anbefaler vi å ha dialog med lokale politimyndigheter på forhånd.  

Endringer for personer som er fullvaksinert og/eller beskyttet mot Covid-19

Det er gjort endringer i karantenereglene for personer som er fullvaksinert og/eller beskyttet mot Covid-19. Les mer om hvilke råd, regler og unntak som gjelder her.

Flere reisende må på karantenehotell
Regjeringen har besluttet at reisende som har oppholdt seg i land utenfor EØS/Schengen, skal på karantenehotell ved ankomst til Norge. Dette gjelder uavhengig om reisen har vært nødvendig eller ikke.

Reisende fra Storbritannia likebehandles med reisende fra EØS/Schengen når det gjelder karantenehotell.

Rundskrivet om karantenehotell er revidert.