Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 27.05.2020 , sist oppdatert 16.03.2022

Unntak fra karanteneplikt

Driftskritisk personell hos KBO-enhetene kan på visse vilkår få unntak fra karanteneplikt i arbeidstiden. Covid 19-forskriften gir også flere unntak som vil kunne brukes av ansatte i kraftforsyningen, blant annet for visse arbeidsreisende.  

*Informasjonen på disse sidene blir ikke vedlikeholdt for øyeblikket. Informasjonen er sist oppdatert i januar 2022.*

Unntak fra karanteneplikt gjelder etter visse vilkår. Smittede personer skal sitte i isolasjon. Det gis ikke unntak fra kravet om isolasjon.  Les mer om karantene, isolasjon og unntak her. 

Særlige unntak fra karanteneplikt for driftskritisk personell

Det er strenge kriterier for hvilket personell som er definert som driftskritisk personell i kraftforsyningen.

Unntakene fra karanteneplikt for driftskritisk personell kan etter NVEs vurdering i særlige tilfeller også gjelde personer ansatt hos leverandører. Hensynet til å opprettholde fremdriften i prosjekter vil ikke alene kvalifisere for unntak.

Les OEDs vurdering (24.08.2020) om unntak for karanteneplikt for driftskritisk personell her.  

Unntaket kan etter covid-19-forskriften § 6e kun benyttes i tilfeller hvor:

  • det er strengt nødvendig for å sikre forsvarlig drift av virksomheten,
  • personen har testet negativt med antigen hurtigtest samme dag som arbeidet skal begynne

Arbeids- eller oppdragsgiver plikter å planlegge driften av virksomheten slik at bruken av unntaket i størst mulig grad unngås. 

Unntak fra innreisekarantene for visse arbeidsreisende fra Sverige og Finland

Arbeid- og oppdragstakere som ankommer Norge mer enn én gang i løpet av en periode på 15 dager fra røde områder i Sverige eller Finland på reise mellom bolig og arbeidssted, kan få unntak fra innreisekarantene. Dette forutsetter at de følger et testregime som angitt i Covid-19-forskriften. Les mer om dette her.  

Arbeids- eller oppdragsgiveren i Norge er ansvarlig for organisering og gjennomføring av testingen.

Unntak for personer som er fullvaksinert eller beskyttet mot SARS-CoV-2

Les mer om hvilke råd, regler og unntak som gjelder om du er fullvaksinerte og/eller beskyttet her

Hva må dere som KBO-enheter gjøre?

KBO-enheten plikter å planlegge driften slik at bruken av karanteneunntaket for driftskritisk personell i størst mulig grad unngås.

Det er den enkelte KBO-enhet som skal identifisere hvem som er driftskritisk personell for egen virksomhet. KBO-enhetene bør ha rutiner for hvordan enheten gjennomfører identifiseringen.

Dokumentasjon 

Les mer om dokumentasjonskrav her. 

Plikter for personer som er omfattet av unntak fra karanteneplikt 

Unntaket fra karanteneplikt gjelder bare når personell er på jobb, eller på reise til og fra arbeidsstedet. En person som har karanteneunntak, skal være i karantene på fritiden. 

Personer som er unntatt karanteneplikt, skal kontakte helse- og omsorgstjenesten for testing dersom akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust oppstår.