Publisert 14.04.2021 , sist oppdatert 21.06.2021

Begrenset utvidelse av den søknadsbaserte unntaksordningen

Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter.

Utvidelsen omfatter utlendinger som har spesialisert kompetanse, og skal utføre arbeid som er strengt nødvendig for å hindre nært forestående driftsstans i virksomheten eller i et pågående prosjekt. 

  • Nært forestående driftsstans innebærer at virksomheten eller prosjektet vil oppleve driftsstans innen 31. juli 2021. Datoen er knyttet opp til Regjeringens gjenåpningsplan og vil bli vurdert fortløpende. 
  • Driftsstans vil kunne få utslag gjennom midlertidig eller permanent opphør av ansettelsesforhold, prosjekt- eller produksjonsstans eller tap eller mislighold av avtaler som vil føre til konkurs eller avvikling av foretaket.  

Les mer om vilkår for innvilgelse av søknad på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.

Endringene er kort gjengitt på NVEs informasjonsside.

Utsatt behandling av søknad også når bosted er i rød kommune

Behandling av søknader i «røde» kommuner settes på vent. Tidligere gjaldt dette kun arbeidssted. Nå gjelder dette også når utlendingens bosted under oppholdet er i en rød kommune. Med røde kommuner menes kommuner underlagt forsterkede smitteverntiltak, jf. covid-19-forskriften kapittel 5A, 5B eller 5C. 

Les mer på Sjøfartsdirektoratets hjemmeside.