Publisert 27.05.2020 , sist oppdatert 16.03.2022

Aktuelle tiltak for kraftforsyningen

NVE oppfordrer til å planlegge langsiktig og for øvrig følge nasjonale og lokale tiltak og råd. I tillegg har vi utarbeidet noen punkter om smitteverntiltak og sikkerhet spesielt rettet mot Kraftforsyningens beredskapsorganisasjon (KBO). Disse tiltakene bør vurderes ved økt smittepress, og er ment å supplere de nasjonale og lokale smitteverntiltakene. Utfyllende informasjon om enkelte av rådene er kommunisert i informasjonsskriv til KBO. 

*Informasjonen på disse sidene blir ikke vedlikeholdt for øyeblikket. Informasjonen er sist oppdatert i januar 2022.*

Generelle råd for kraftforsyningen

 • Legg til rette for tilstrekkelig avstand mellom de ansatte slik at risiko for smitte blir redusert 
 • Planlegg arbeid og tilgang til reservepersonell med utgangspunkt i høyt fravær 
 • Vurder behovet for å inspisere lager, verksted og andre fasiliteter hvor bemanningen er redusert
 • Ta initiativ til å samordne beredskapsplaner med berørte myndigheter som for eksempel kommune og helseforetak 

Driftskritisk personell

 • Del inn viktig driftspersonell i adskilte lag som ikke har fysisk nærhet til hverandre.   
 • Legg til rette for at driftskontrollfunksjoner kan løses fra hovedsentral og resevedriftssentraler med separate team og ved behov fra andre lokasjoner, for eksempel hjemmefra. Klasse 3 driftssentraler krever dispensasjonssøknad.
 • Oppfordre driftskritisk personell til å legge seg på en restriktiv linje når det gjelder prioritet for plass i barnehage og skole. OED har presisert at terskelen for å få tilbud om barnehage / skoleplass skal ligge høyt av hensyn til smittevern, det oppfordres til deling av barnepass mellom foreldrene og bruk av andre slektninger og andre til barnepass kan ved behov vurderes (men eldre og andre personer i risikogrupper bør ikke brukes). 

Montører 

 • Møt direkte hvor de skal arbeide, ta med tjenestebil hjem  
 • Hent materiell og praktiser avstand til andre mennesker så langt som mulig 
 • Spis på arbeidsplassen/i bilen 
 • Begrens fysisk samarbeid på tvers av enheter  

IKT-sikkerhet

 • Følg med på råd og nyheter fra KraftCERT og Nasjonal cybersikkerhetssenter (NCSC) 
 • Ivareta sikkerhet ved bruk av hjemmekontor 
 • Vurder behovet for planlagte endringer som krever leverandørstøtte, fordi spesielt utenlandsk leverandørstøtte i en periode kan bli utilgjengelig 
 • Ha vedvarende fokus på sikkerhet i driftskontrollsystemer uavhengig av lokasjon