Publisert 27.05.2020 , sist oppdatert 16.03.2022

Driftskontroll

Man må søke om å utøve driftskontrollfunksjoner i klasse 3 hjemmefra. Reglene om funksjonelt skille på driftssentraler er ikke til hinder for å benytte tilgjengelig personell til drift av både kraftproduksjon og nett.

*Informasjonen på disse sidene blir ikke vedlikeholdt for øyeblikket. Informasjonen er sist oppdatert i januar 2022.*

Driftskontroll hjemme

Dersom driftskontrollfunksjoner i klasse 3 må løses hjemmefra pga sykdom/karantene, så søk dispensasjon etter § 8-3 i kraftberedskapsforskriften (kbf) til NVE. Vi vil behandle dispensasjonssakene så raskt som mulig. En slik søknad rettes til postmottaket i NVE på e-post nve@nve.no med kopi til seksjonssjef Eldri Holo i NVE (enho@nve.no ).

Bruk av personell til drift av både kraftproduksjon og nett

Reglene om funksjonelt skille på driftssentraler er ikke til hinder for å benytte tilgjengelig personell til drift av både kraftproduksjon og nett.

Selskapsmessig og funksjonelt skille er ikke til hinder for at nettselskapene har felles driftssentral sammen med integrert kraftprodusent eller fjernvarmevirksomhet. Forskrift om nettregulering og energimarkedet inneholder ingen regulering av hvem som gjør hva på driftssentralen. Det vil altså ikke være behov for dispensasjon fra denne forskriften for å kunne benytte tilgjengelig personell til drift av både kraftproduksjon og nett.