Publisert 27.05.2020 , sist oppdatert 16.03.2022

Prioritet for testing

Det er per i dag ikke gitt eksplisitt prioritet for testing av personer som ivaretar driftskritiske funksjoner, men endringer i testkriteriene åpner nå for at også personell i kraftforsyningen kan få tilgang til testing. 

*Informasjonen på disse sidene blir ikke vedlikeholdt for øyeblikket. Informasjonen er sist oppdatert i januar 2022.*

NVE har mottatt mange spørsmål om prioritet for testing av personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kraftforsyningen. Forskriftene som er gitt i medhold av smittevernloven, regulerer per i dag ikke dette.

Folkehelseinstituttet (FHI) har publisert nye retningslinjer for testing av coronaviruset, der testkriteriene er ytterligere utvidet.

FHI MED PRIORITERT REKKEFØLGE FOR TESTING

Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for av (i prioritert rekkefølge) personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19, og som er: 

  1. Pasient med behov for innleggelse
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19 eller etter reise
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning
  7. Ny kategori: Andre med mistenkt covid-19
Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se an hjemme i 2 døgn før test vurderes. Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er mistanke om covid-19, kan retesting vurderes.

Les mer på FHI sine nettsider.