NVE står overfor en rekke spennende utfordringer i årene som kommer. Klimaendringene, fornybar energi, forsyningssikkerhet, flom, skred og internasjonalisering av bransje og regelverk er eksempler på dette.

NVE har hovedkontor i Oslo og fem regionkontorer rundt i landet. I tillegg har vi fjellskredovervåkingen i Stranda og Kåfjord.

Tilsammen er vi 600 ansatte med tverrfaglig kompetanse.

NVE har ansvaret for å forvalte landets vann- og energiressurser. Vi skal sørge for sikker strømforsyning og å bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredfare.

NVE er nasjonal faginstitusjon for hydrologi.

Forskning og internasjonalt utviklingssamarbeid er også et viktig arbeidsområde.

NVE er et direktorat underlagt Olje- og energidepartement.

NVEs historie Se også Olje- og energidepartementet Slik skriver vi i NVE

Fakturaadresse:

NVE
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746 Torgarden
7468 Trondheim

Org. nr.: NO 970 205 039 MVA

Bankkonto: 7694 05 08971

 

Organisasjonskart

Organisasjonskart med ledere (PDF)

Organisasjonskart uten ledere (PDF)

Årsrapporter

Årsrapport 2017

Årsrapport 2016

Årsrapport 2015

Årsrapport 2014

Decorative map

Map location pin Kart

Finn adresser og region-inndelinger for NVE i kart

Kontorer og regioner i NVE