Publisert 01.03.2023

Nye veiledere vil bedre kvaliteten på søknader om nettanlegg

NVE mottar mange nye søknader om utbygging av det norske strømnettet. En viktig faktor for saksbehandlingstiden er kvaliteten på søknadene og planene som kommer inn. NVE lanserer nå to nye digitale veiledere som skal gjøre det enklere å skrive gode søknader og planer. Samtidig publiseres reviderte kriterier for hvilke søknader om nettanlegg som vil bli prioritert i tiden framover.

Foto: Vegard Aasen/NVE

– I dag er ikke alle søknader av god nok kvalitet. De nye veilederne vil hjelpe aktørene til å levere bedre søknader og planer. Da vil behandlingstiden bli kortere og alle sparer tid, sier Inga Nordberg, direktør i energi og konsesjonsavdelingen til NVE.

Oppfordrer bransjen til å bruke veilederne

For å få en effektiv prosess er det viktig med gode søknader og detaljplaner (tidligere kjent som miljø-, transport- og anleggsplan).

I de nye digitale veilederne stiller NVE tydeligere krav til struktur og innhold i konsesjonssøknader og detaljplaner. Dette inkluderer blant annet presisering av hvilke utredninger som skal være gjennomført når det kommer til virkninger for miljø og samfunn.

– De nye veilederne vil i større grad være en oppskrift på hva en søknad eller detaljplan skal inneholde, og er mer brukervennlige. Vi håper at veilederne tas i bruk av alle i bransjen, sier Nordberg.

Disse sakene skal prioriteres opp

NVE har for tiden kø for å ta søknader om nye nettanlegg til behandling. De fleste søknader blir tatt til behandling i den rekkefølgen de kommer inn, men i mai 2021 ble det innført kriterier for hvilke saker som skal prioriteres. Dette skal sikre at de viktigste sakene tas til behandling først. Disse kriteriene er nå oppdatert.

– Det som er nytt er at NVE vil prioritere behandling av nettilknytning av anlegg som bidrar med betydelig kraftproduksjon eller fleksibilitet i kraftsystemet. I tillegg vil vi starte opp behandlingen av meldinger tidligere, for å sikre god fremdrift, sier Nordberg.

Søknader må ha god kvalitet for å få plass i køen

For alle typer søknader må kvaliteten være god for å få plass i køen.

– Søknader med dårlig kvalitet og manglende forarbeider vil bli prioritert ned, presiserer Nordberg.

I tillegg vil NVE prioritere ned søknader om nettilknytning mindre til kraftproduksjonsanlegg, der nettet ikke har kapasitet til å ta imot kraftproduksjonen. Manglende dialog med grunneiere og rettighetshavere er også innført som nytt kriterium for å prioritere søknader ned.

Modellen under viser kriteriene for prioritering. Se NVEs nettsider for nærmere informasjon om prioriteringskriteriene.Figursen viser kriteriene for prioritering

Kontakt

Lisa Vedeld Hammer, seksjonssjef for nettkonsesjoner,
tlf.
41 90 65 23 

Anne Johanne Kråkenes, seksjonssjef i miljøtilsynet for energianlegg 
tlf. 92 42 99 61