Vann og vassdrag
Energi
Naturfare
Arealplanlegging
Kart
Konsesjon
Om NVE
Publisert 01.08.2019

Høring: NVE har laget en bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng.

En felles bransjestandard skal gjøre det enklere for bransjen å kartlegge i henhold til TEK17. Frem til nå har det ikke eksistert noen felles bransjestandard. Målet er at skredfarevurderinger skal bli enklere å bestille, utføre, etterprøve og bruke.

Jordskred i Aurdal, Nord-Aurdal kommune 2013. Foto: Jaran Wasrud/NVE

NVE har siden mars 2019 samarbeidet med bransjen om å utvikle en bransjestandard for kartlegging av skredfare i bratt terreng i Norge. Bransjestandarden omfatter skredfarevurderinger som svarer ut sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17). Bransjestandarden stiller krav til omfanget av slike utredninger, og omfatter skredtypene steinsprang, steinskred, snøskred, jordskred, flomskred og sørpeskred.

Målgruppen for bransjestandarden er først og fremst konsulenter som tar på seg kartleggingsoppdrag, samt uavhengig kontroll for kommuner og private utbyggere. Den vil også være nyttig for oppdragsgivere som skal bestille slike oppdrag.

Høringsperioden er 1.august – 23.september.

Merk at hoveddokument og vedlegg utfyller hverandre og må bli sett på i sammenheng. Høringsdokumentene sendes nå som PDF. Den endelige leveransen av bransjestandarden vil derimot publiseres på våre nettsider på www.nve.no, så oppsett vil avvike fra høringsdokumentet.

Innspill til høringsdokumentet sendes til nve@nve.no med referanse “201841729-4 firma/person” i emnefeltet innen 23.09.2019.

Arbeidet med bransjestandarden foregår i 3 skredgrupper: 1) Steinsprang og steinskred, 2) Snøskred og 3) Jord-, flom- og sørpeskred. Gruppene er ledet av NVE, og det har vært redaktører og medvirkende skredeksperter fra flere av de største aktørene innen skredfarekartlegging i bransjen. Arbeidet med første versjon er planlagt ferdigstilt innen 2019.

Dette vil være bransjens mulighet til å komme med tilbakemelding på den nye bransjestandarden, og NVE oppfordrer alle til å engasjere seg.

Eventuelle spørsmål til rettes til oaj@nve.no/mas@nve.no