Et stort og omfattende arbeid ligger foran oss - NVE

- Den intense perioden med søk etter overlevende i Gjerdrum er over. På vegne av NVE vil jeg kondolere til de som har mistet sine kjære, og uttrykke vår sorg og medfølelse til alle de berørte og evakuerte, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund ved skredgropen på Gjerdrum

- Arbeidet på Gjerdrum er ikke over, det går bare inn i en ny fase. Det er et stort og omfattende langsiktig arbeid som nå ligger foran oss. Det er for tidlig å si noe om omfanget og innholdet av dette arbeidet. Men Gjerdrum kommune vil nok trenge mye støtte også framover. Vi i NVE vil bistå det vi kan også i det langsiktige arbeidet på Gjerdrum, sier Lund.