Publisert 11.02.2020 , sist oppdatert 10.02.2022

Breomkrets, breareal og kalvingsfront

Bakgrunn

Breomkrets, arealendringer og posisjon av kalvingsfronter blir nå kartlagt for breer i fastlands-Norge og på Svalbard i prosjektet Copernicus Bretjeneste ved å bruke Sentinel-2 og Landsat 8.

Norge (fastlandet): En ny bremaske  er laget for Norge med Sentinel-2 bilder fra 2018 og 2019. Resultatene er publisert i en NVE-rapport og en fagartikkel (Andreassen, 2022; Andreassen et al., 2022) samt i NVEs digitale breatlas. Noen historiske regionale studier er så langt produsert og inkluderer Landsat bilder og digitalisering av historiske kart, glasiale landformer og ortofoto (Stokes et al. 2018, Leigh et al. 2019, Weber et al. 2019, Weber et al. 2020a, 2020b, Andreassen et al., 2020). Arbeid er også gjort med å teste Sentinel-1 radarbilder (Winsvold et al. 2018).

Svalbard: Et nytt digitalt breatlas har blitt laget basert på Sentinel-2 bilder fra sommeren 2020. Breatlaset er konsistent med det forrige komplette breatlaset fra 2001-2010 av König et al. (2013). Kalvingsfronter for tidevannsbreer har videre blitt kartlagt på årlig basis siden 2012 ved hjelp av Sentinel-2 og Landsat bilder, hovedsaklig fra perioden 15. aug. – 15 sept. hvert år. Alle breatlas og årlige brefrontlinjer kan visualiseres på Svalbardkartet. Shapefiler med det nye breatlaset og de årlige kalvingsfrontene kan lastes ned fra NPs datasenter på linkene under. Der finnes det også et kombinert datasett med årlige kystlinjer for hele Svalbard. Videre planlegges det å publisere avledede resultater for årlig tilbaketrekning, areal-/volumendring, isutstrømning og total frontablasjon (summen av smelting og kalving). 

Isbreen Storskavlen, slik den krympet på bare ett år, sett av Sentinel-2 den 4. september 2018 og den 15. august 2019. Foto: Copernicus Sentinel data 2018, 2019.

Data for nedlasting

Norge (fastlandet)

-Norge breomkrets 2018-2019:  Datasett som handle

-Lyngen Landsat 2014 data er tilgjengelig for visning og nedlasting fra GLIMS database.
Referanse: Stokes et al. (2018)

-Hardangerjøkulen LIA (1750; basert på glasiale landformer), 1923-29 (historiske gradteigskart), 2013 (vertikale flyfoto) Glacier outlines Hardangerjøkulen  Referanse: Weber et al. (2019).

-Nordland 1900 (historical gradteigskart maps) Glacier outlines Nordland 1900 Gradteigskart 
Referanse: Weber et al. (2020).

-Vestre Svartisen (Fonndalsbreen-Engabreen-Litlbreen) LIA (1750; basert på glasiale landformer) 
Glacier outlines Vestre Svartisen LIA  Referanse: Weber et al. (2020b).

-Langfjordjøkelen LIA (1925; basert på glasiale landformer), 1945, 2015 (begge basert på vertikale flyfoto) 
Glacier outlines Langfjordjøkelen  Referanse: Weber et al. (2020a)

Svalbard

Lith, A., G. Moholdt & J. Kohler. 2021. Svalbard glacier inventory based on Sentinel-2 imagery from summer 2020 [Data set]. Norwegian Polar Institute. https://data.npolar.no/dataset/1b8631bf-7710-449a-a56f-0da1a4fef608

Moholdt, G., J. Maton, M. Majerska & J. Kohler. 2021. Annual frontlines of marine-terminating glaciers on Svalbard [Data set]. Norwegian Polar Institute. https://doi.org/10.21334/npolar.2021.d60a919a

Moholdt, G., J. Maton, M. Majerska & J. Kohler. 2021. Annual coastlines for Svalbard [Data set]. Norwegian Polar Institute. https://data.npolar.no/dataset/21565514-ab3a-432a-ae42-2587bea95a97 

 

Referanser

Andreassen, L.M. (2022) Breer og fonner i Norge. NVE Rapport 3-2022, 48 s.

Andreassen, L.M., T. Nagy, B. Kjøllmoen, J R. Leigh. 2022. An inventory of Norway’s glaciers from 2018–19 Sentinel-2 data. Journal of Glaciology.  In review.

Andreassen, L.M., H. Elvehøy, B. Kjøllmoen, J.M.C. Belart. 2020. Glacier change in Norway since the 1960s – an overview of mass balance, area, length and surface elevation changes. Journal of Glaciology 1–16. doi.org/10.1017/jog.2020.10

König, M., J. Kohler & C. Nuth. 2013. Glacier Area Outlines - Svalbard [Data set]. Norwegian Polar Institute. doi.org/10.21334/npolar.2013.89f430f8

Leigh, J.R, Stokes, C.R., Carr, R.J., Evans, I.S., Andreassen, L.M. and Evans, D.J.A. 2019. Identifying and mapping very small (<0.5 km2) mountain glaciers on coarse to high-resolution imagery. Journal of Glaciology, 1–17. doi:10.1017/jog.2019.50

Stokes, S., L.M. Andreassen, M.R. Champion, G. D. Corner. 2018. Widespread and accelerating glacier retreat on the Lyngen Peninsula, northern Norway, since their ‘Little Ice Age’ maximum. Journal of Glaciology,64(243), 100-118. doi:10.1017/jog.2018.3

Weber, P., C.M. Boston, H. Lowell and L.M. Andreassen. 2019. Evolution of the Norwegian plateau
icefield Hardangerjøkulen since the ‘Little Ice Age’. The Holocene, 1-21, doi/10.1177/0959683619865601

Weber, P. H. Lovell, L.M. Andreassen, C.M. Boston. 2020a. Reconstructing the Little Ice Age extent of Langfjordjøkelen, northernmost Arctic Norway, as a baseline for assessing centennial-scale icefield recession. Polar Research, 39. doi.org/10.33265/polar.v39.4304 (pdf)

Weber, P., L.M. Andreassen, C. M. Boston, H. Lovell, H. and S. Kvarteig. 2020b. An ~1899 glacier inventory for Nordland, northern Norway, produced from historical maps. Journal of Glaciology, 1-19. doi.org/10.1017/jog.2020.3

Winsvold, S.H., A. Kääb, C. Nuth, L.M. Andreassen, W van Pelt, and T. Schellenberger. 2018. Using SAR satellite data time-series for regional glacier mapping. The Cryosphere, 12, 867-890, doi.org/10.5194/tc-12-867-2018.