Publisert 11.02.2020 , sist oppdatert 15.06.2021

Bresprekker og surge

Bresprekker er brudd i breisen som dannes ved at strekkbelastningen blir større enn hva isen tåler. Belastningen kan oppstå ved at breen møter friksjon med underlaget den sklir på eller at den beveger seg over et ujevnt underlag. Overvåkning av bresprekker kan være nyttig for å studere breers dynamikk fordi sprekkene er sporbare objekter på en ellers relativt homogen overflate. Bresprekker er også et stort risikomoment for folk som ferdes over breer, noen sprekker er mange titalls meter dype og fallulykker kan føre til alvorlige skader. I Norge er det registrert minst ti dødsfall knyttet til fallulykker i bresprekker. Sprekker kan bevege på seg, åpnes og lukkes fra et år til et annet. Det kan også dannes snøbroer som gjør sprekkene usynlige fra overflaten. Dette gjør at oppdatert informasjon og god kjennskap til lokale forhold er viktig for å ferdes trygt på isen.

Surge er et fenomen hvor isbreer har en plutselig og voldsom økning i hastighet, minst en størrelsesorden større en normalhastigheten. I denne prosessen overføres akkumulert masse fra de øvre områdene av breen nedstrøms mot fronten. Den aktive surge-fasen kan vare fra måneder til flere år, mens den rolige oppbyggende fasen er typisk noen tiår eller opp til et hundreår. Det finnes ingen surge-type breer på Fastlands-Norge, men på Svalbard utgjør de en stor andel av alle breene. Surging skaper farlige forhold på og rundt breen grunnet plutselig åpning av bresprekker, hurtige frontendringer og flere isfjell der hvor breer ender i vann. 

I prosjektet Copernicus bretjeneste har vi brukt Sentinel bilder for å oppdage områder med bresprekker og nye breer som surger.​ Vi har laget et register og kart over pågående surger på Svalbard og testet automatisert sprekkartlegging i flere breområder. Resultatene er beskrevet i prosjektrapporten:

Andreassen, L.M. (ed.), G. Moholdt, A. Kääb, A. Messerli, T. Nagy and S.H. Winsvold. 2021.
Monitoring glaciers in mainland Norway and Svalbard using Sentinel.
NVE Rapport 3-2021, 94 p.

Sentinel-2 bilder som viser en surge av Sonklarbreen, Svalbard, fra 2019 til 2020.

.