Publisert 11.11.2019 , sist oppdatert 25.01.2024

Bresjøer

Bakgrunn

Et jøkullaup er en plutselig flom fra en bredemt innsjø. Innsjøer kan dannes langs brekanten, på eller under breen, eller foran breen der en morenerygg demmer opp elva fra breen. Sentinel-2 bilder kan brukes til å overvåke sjøer med tidligere registrerte jøkullaup eller oppdage nye mulige sjøer som kan forårsake jøkullaup. Å ha et oppdatert kartlag av bresjøer gir mulighet til å følge med på utviklingen av bresjøer. Når breene smelter tilbake kan nye bresjøer dannes eller eksisterende sjøer bli større. Når isen kalver i et vann vil bresmeltingen forsterkes. 

Sentinel-2 bildeserie av Demmevatnet ved Rembesdalskåka, en vestlig utløper fra Hardangerjøkulen. Vannet ble tappet den 24. august. Bildene viser at vannet var fylt den 4. og 9. august og tømt den 27. august.

Datasett bresjøer i Norge

Tre datasett av bresjøomkrets har blitt laget i Copernicus Bretjeneste. De supplerer tidligere datasett som ble laget i CryoClim-prosjektet.

  • Bresjøer 2014: Kartlegging med manuell digitalisering fra Landsat satellittbilder fra 2014. Bresjøer ble definert som innenfor 50 m av breomkretsen til breatlaset (1999-2006). Download data 2014
  • Bresjøer 2018: Kartlegging med Sentinel-2 satellittbilder fra 2018 ved å beregne Normalized Differential Water Index (NDWI), bruke en terskel og manuelt korrigere omkrets ved behov. En NVE-rapport beskriver datasettet (Nagy og Andreassen, 2019). Download data 2018
  • Bresjøer 2018/2019: Oppdatert datasett for 2018 og 2019 ved manuell redigering av datasettet fra 2018 og Sentinel-2 satellittbilder fra 2018 og 2019. En NVE-rapport og en fagartikkel beskriver datasettet (Andreassen m.fl., 2021; 2022). Download data 2018-2019 

Visning av datasettene:

NVEs digitale Breatlas: https://gis3.nve.no/link/?link=breatlas 

xGeo: http://satellitt.xgeo.no/index.html?p=bre 

Andre datasett for utvalgte breområder

Referanse

Andreassen, L.M. (ed.), G. Moholdt, A. Kääb, A. Messerli, T. Nagy and S.H. Winsvold. 2021. Monitoring glaciers in mainland Norway and Svalbard using Sentinel. NVE Rapport 3-2021, 94 p.

Andreassen, L.M., T. Nagy, B. Kjøllmoen, J.R. Leigh. 2022. An inventory of Norway’s glaciers and ice-marginal lakes from 2018–19 Sentinel-2 data. Journal of Galciology, Glaciology, 1–22. https://doi.org/10.1017/jog.2022.20

NVE. 2016. Glacier Lake Outline 2014. CryoClim/Copernicus Glacier Service Norway. Norwegian Water Resouces and Energy Directorate.

Nagy, T. and L. M. Andreassen. 2019. Glacier lake mapping with Sentinel-2 imagery in Norway. NVE Rapport 40-2019, 54 s.

Mer informasjon om jøkullaup i Norge

NVEs nettside om Jøkullaup i Norge: https://www.nve.no/hydrology/glaciers/jokulhlaup-glof/

Oversikt over registrerte jøkullaup i Norge med bilder: http://glacier.nve.no/viewer/GLOF/en/