Publisert 13.10.2016 , sist oppdatert 25.10.2022

Copernicus bretjeneste

Copernicus Glacier Service (page in English)

Bakgrunn
Breer er sensitive for klimaendringer og global oppvarming kan forårsake store endringer i breutbredelse. Overvåkning av breer er viktig for å forstå de forandringer som skjer over tid og følge med på breens utvikling og tilstand. Målet med Copernicus bretjeneste er å overvåke breer i fastlands-Norge og Svalbard med Sentinel-satellittene i Copernicus-programmet. Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) og Norsk Polarinstitutt (NP) har forvaltningsansvaret for overvåkning av breer hhv i Norge (fastlandet) og på Svalbard. Prosjektet har i hovedsak benyttet optiske bilder fra Sentinel-2 i Copernicus-programmet, supplert med bilder fra Landsat-8, men bilder fra radarsatellitten Sentinel-1 er også testet.

Publikasjoner
Les mer om prosjektet i sluttrapporten som oppsummerer arbeidet i 2016-2021 (utgitt februar 2021):

Se også artikkel i Aftenposten Viten: Satellitter overvåker norske breer. Det er det gode grunner til.

Se alle publikasjoner fra prosjektet.

Breprodukter
Vi har testet ut bruk av Sentinel for følgende breprodukter :

  1. Breomkrets, breareal og kalvingsfront
  2. Breoverflatetyper og likevektslinje
  3. Isbevegelse
  4. Bresprekker og surge
  5. Bresjøer

Visning av data
NVE har utvidet sitt ekspertverktøy Xgeo med visning av Sentinel-bilder og breprodukter. Et utvalg av breproduktene vises i NPs og NVEs karttjenester (bl.a. som WMS). Les mer om visning av data i Xgeo, NVEs BreAtlas og NPs karttjenester.

Sentinel-2 bilde av breer i Kongsfjorden, Svalbard, 2. august 2016.

Kontaktpersoner:

Prosjektleder: Liss Marie Andreassen, Seksjon for bre is og snø, NVE, Postboks 5091, Majorstua, 0301 Oslo.

Geir Moholdt, Norsk Polarinstitutt, Framsenteret, Postboks 6606 Langnes, 9296 Tromsø

Andreas Kääb, Institutt for geofag, Universitetet i Oslo, Postboks 1047 Blindern, 0316 Oslo

 

Prosjektet 'Copernicus bretjeneste' er et samarbeid mellom Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Norsk Polarinstitutt (NP) og Institutt for Geofag, Universitetet i Oslo (UiO) for å utvikle en nasjonal bretjeneste for Norge. Bretjenesten skal hovedsakelig basere seg på data fra Sentinel-2 satellitten i Copernicus-programmet. Prosjektet er delfinansiert av Norsk Romsenter gjennom Copernicus.

Sentinel-2 bilde av Demmevatn og Rembesdalskåka, en utløper av Hardangerjøkulen, Norge, 18. september 2016.